I Noreg varer influensasesongen normalt frå november til april. Du bør vaksinere deg i god tid for å vera best mogleg beskytta.

Vi tilrår Influensavaksine til alle over 65 år, gravide i 2. og 3. trimester, gravide i 1. trimester med anna tilleggsrisiko, barn og voksne med hjerte- og lungesjukdom, nyre- eller leversvikt, kronisk nevrologiske sjukdom eller skade, svekket immunforsvar inkl. pårørande, personar med alvorlig overvekt (BMI over 40) samt helsepersonell.

Er du i tvil, spør fastlegen din.

Pris pr. influensavaksine er kr 50,-. (gratis for dei med frikort)

Ta kontakt med Vinstra legekontor 61 21 63 00 for timebestilling.