Informasjon om Korona finner du hos Folkehelseinstituttet, åpne linken under

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/