Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Legevakt - ring tlf 116117


 

Kun telefon nyttas her, IKKJE bruk SMS eller internett ved behov for øyeblikkelig hjelp.

Legevakt brukas kun ved behov for akutt legehjelp utanom legekontoret si åpningstid. (Problem som av medisinske grunnar ikkje kan vente til vanleg kontortid).

 

Ved akutt behov og det står om liv , ring AMK tlf. 1-1-3