Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Laboratoriet


Laboratorieundersøkelser (primært blodprøver, men og EKG, lungefunksjonstest, blodtrykk, urinprøver m.m.) utføras etter avtale med din behandlande lege.

 

NB! Blodprøver rekvirert av andre enn våre egne leger og deres samarbeidspartnere vil ikke bli prioritert hos oss.

 

Timebestilling:

Dersom laboratorieundersøkelsane ikkje blir utført same dag som du er hos legen, må du henvende deg i ekspedisjonen via oppmøte, tlf., internett eller SMS og avtale time på laboratoriet.

Blodprøver tas i hovedsak for å oppdage, bekrefte eller avkrefte sjukdom etter at ein har gjennomført ein undersøking. 
Det er undersøkelsen og dei opplysningane du gir legen som dannar grunnlaget for kva for prøver som skal rekvireras. 
I tillegg tek ein ofte prøver for å følgje forløpet av ein tilstand og evt. følgje effekta av den behandlinga ein har iverksatt. 
Nokre gonger kan ein ta prøver for å sjå etter bivirkningar av medikamenter.

Urinprøver og anna prøvemateriell leverer du i eget skap i korridoren ved lab. men varsle i ekspedisjonen. Hugs å merke godt med navn og fødselsdato.

Prøvesvar blir meddelt deg om det er unormale funn.