Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Vinstra Legekontor

Vinstra Legekontor ligg nord for Vinstra sentrum, nede ved Laugens austside og nord for det Hollandske Gjestehus. Sjå kartlink her: Kart Vinstra legekontor

Legekontoret har 7 fastlegar, 1 turnuslege og 9 medarbeidere. I tillegg har vi vikarar.

Dersom du ønskjer fastlege hos oss eller bytte fastlege må du kontakte Helsenorge tlf. 23 32 70 00 (0800 - 1530 på hverdager) eller via nettside - klikk her: helsenorge.no Forutan oversikt over fastlegar kan du her også finne anna nyttig informasjon om: 

  • korleis gi førstehjelp
  • giftinformasjon
  • korleis unngå smitte fra m.a. kjæledyr
  • håndhygiene
  • gratis kondom
  • etc.

 

Vinstra legekontor har og eit "utekontor" i Skåbu, her er det åpent måndag og onsdag. Tlf. 61 21 6519

 

Vakttelefon/legevakt tlf: 116117

 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113

 

Vi er ikkje tilgjengelige på e-post. 

Informasjon om kommunen vår, finn du her: Nord-Fron Kommune

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Koronavirus

23. april 2020

Informasjon om Korona finner du hos Folkehelseinstituttet, åpne linken under

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Influensavaksinering

6. november 2019

INFLUENSAVAKSINERING

I Noreg varer influensasesongen normalt frå november til april. Du bør vaksinere deg i god tid for å vera best mogleg beskytta.

Vi tilrår Influensavaksine til alle over 65 år, gravide i 2. og 3. trimester, personar med hjerte- og lungesjukdom, nyre- eller leversvikt, enkelte nevrologiske tilstander, svekket immunforsvar og personar med alvorlig overvekt (BMI over 40).

Er du i tvil, spør fastlegen din.

Pris pr. influensavaksine er kr 200,-.

Legevakt tlf nr. 116117

22. juni 2018

 

Legevakt i Fron er alle dager fra kl. 08.00-23.00.

Fra  kl. 23.00 – 08.00 er det legevakt på Lillehammer.

Ved øyeblikkelig hjelp ring 113.