Senteret sitt bannerbilde

Legevakt tlf 116117


 

Kun telefon nyttas her, IKKJE bruk SMS eller internett ved behov for øyeblikkelig hjelp.

Legevakt brukas kun ved behov for akutt legehjelp utanom legekontoret si åpningstid. (Problem som av medisinske grunnar ikkje kan vente til vanleg kontortid).

Mottaket av legevakttelefonen 116117 er Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter, Otta.  116117 kan du ringe uansett kvar du opphaldar deg i landet.

Ved akutt behov og det står om liv , ring AMK tlf. 1-1-3

 

 

Legevakta er organisert slik:

Kvardagar:                  kl 1500 – 2300 Fronsvakta (Nord-/Sør-Fron)

Helg- og helligdagar   kl 0800 – 2300 Fronsvakta (Nord-/Sør-Fron)

Kvar natt heile året     kl 2300 – 0800 Lillehammer IK-legevakt