Senteret sitt bannerbilde

INFLUENSAVAKSINERING

21. september 2017

I Noreg varer influensasesongen normalt frå november til april. Du bør vaksinere deg i god tid for å vera best mogleg beskytta.

Vi tilrår Influensavaksine til alle over 65 år, gravide i 2. og 3. trimester, personar med hjerte- og lungesjukdom, nyre- eller leversvikt, enkelte nevrologiske tilstander, svekket immunforsvar og personar med alvorlig overvekt (BMI over 40).

Er du i tvil, spør fastlegen din.

Pris pr. influensavaksine er kr 150,-.

Angående krykker

29. september 2016

Har du behov for krykke(r) kan du kjøpe de hos oss

Pris:

  • 1 krykke                            kr 125,-
  • 1 ispigg                             kr  85,-
  • 2 krykker                          kr 250,-
  • 2 krykker m/ispigger          kr 420,-