Senteret sitt bannerbilde

Vinstra Legekontor

Vinstra Legekontor ligg nord for Vinstra sentrum, nede ved Laugens austside og nord for det Hollandske Gjestehus. Sjå kartlink her: Kart Vinstra legekontor

Legekontoret har 7 fastlegar, 1 turnuslege og 9 medarbeidere. I tillegg har vi vikarar.

Dersom du ønskjer fastlege hos oss må du kontakte Fastlegekontoret på tlf. 810 59 500 eller via Helsenorge si nettside - klikk her: helsenorge.no Forutan oversikt over fastlegar kan du her også finne anna nyttig informasjon om: 

  • korleis gi førstehjelp
  • giftinformasjon
  • korleis unngå smitte fra m.a. kjæledyr
  • håndhygiene
  • gratis kondom
  • etc.

 

Vakttelefon/legevakt tlf: 116117

 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113

 

Vi er ikkje tilgjengelige på e-post. 

Informasjon om kommunen vår, finn du her: Nord-Fron Kommune

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Ny fastlege

31. januar 2019

Frå fyste mars starter Kjetil Bjerke opp som ny fastlege. Han vil overta pasientane som tidlegare gjekk til Daniel Harvei. I tillegg vil nokon pasientar flyttast over frå dr. Myrseth til dr. Bjerke. Kven personar som flyttast over, skjer ved eit heilt tilfeldig utval og blir avgjort hos HELFO i Tønsberg. Legekontoret har inga innflytelse over kven som flyttast over.

Influensavaksinering

28. september 2018

INFLUENSAVAKSINERING

I Noreg varer influensasesongen normalt frå november til april. Du bør vaksinere deg i god tid for å vera best mogleg beskytta.

Vi tilrår Influensavaksine til alle over 65 år, gravide i 2. og 3. trimester, personar med hjerte- og lungesjukdom, nyre- eller leversvikt, enkelte nevrologiske tilstander, svekket immunforsvar og personar med alvorlig overvekt (BMI over 40).

Er du i tvil, spør fastlegen din.

Pris pr. influensavaksine er kr 150,-.

Legevakt tlf nr. 116117

22. juni 2018

Fra 15.08.18 vil tlf nr 116117 bli besvart av Lillehammer Interkommunale Legevakt.

Legevakt i Fron fortsetter som før alle dager fra kl. 08.00-23.00.

Fra  kl. 23.00 – 08.00 er det legevakt på Lillehammer.

Ved øyeblikkelig hjelp ring 113.

Angående krykker

29. september 2016

Har du behov for krykke(r) kan du kjøpe de hos oss

Pris:

  • 1 krykke                            kr 125,-
  • 1 ispigg                             kr  85,-
  • 2 krykker                          kr 250,-
  • 2 krykker m/ispigger          kr 420,-